Posts Tagged ‘אפונה ריחנית’

ריח חלומי

2 במאי 2011

 כח' בניסן

 

לפני כמה שנים חלמתי חלום. והחלום הפך לשיר. לא, יש לדייק, החלום כבר היה שיר ולא הייתי צריכה לעשות כמעט כלום, כי חלמתי שיר. בשיר הזה יש משהו, שתקופה ארוכה מאוד לפני החלמו היה חסר לי: תקווה. החלום, השיר, וכל מה שקרה סביבם ואחריהם, היו לנקודת תפנית מאוד חשובה בחיי האישיים והמקצועיים.

אני הולכת להעלות כאן את שיר החלום, חלום השיר ההוא. אבל לפני כן, אני אדבר קצת על אפונה ריחנית. בסדר, אני יודעת שהשם הנכון הוא טופח, אבל אני לא יכולה, נו באמת, טופח? לא, אפונה. ריחנית.

 

אז בהתחלת החורף זרעתי, וכמו בכל שנה, התרגשתי לראות את הסיכות הדקות הירקרקות מבצבצות, בוקעות מהאדמה הכהה, הופכות לכידונים ירוקים. הבטחה. השנה גם תיעדתי. אבל אז היה ליל הסערה הגדולה, ובנוסף לחורבן הכללי, גם האפונה הריחנית שלי קיפחה את חייה הקצרים. למרות שכבר חודש שלם התבזבז, החלטתי להמר וזרעתי שוב. הפעם שמתי את האדנית בחלון המוגן מרוחות.

.

.

.

 

האפונה עשתה את הכל, שוב, בלי להתעצל, ועלתה וגבהה והשתרגה ונאחזה בגדר בקנוקנות המתוקות שלה. וממש עכשיו, באים הפרפרים, נראים יותר כמי שנוחתים על קצה הענף מאשר כצומחים מתוכו.