Posts Tagged ‘זכוכית’

אובססיבי

30 ביוני 2010

                                                                    יח' בתמוז

יומן ים 22

נודניק

הוא לא מפסיק, אף פעם, זה לא נמאס לו, אין לו רגע מנוחה או רגע שקט, הוא כל הזמן, הוא כל הזמן, הוא כל הזמן בתנועה, הוא נודניק, הוא טרחן, הוא טרדן, כפייתי, אובססיבי, אינסופי, הוא חתרן בלתי נלאה, הוא לא מפסיק, לא מפסיק, הוא לא יושב לרגע, הוא לא נח, הוא מתמיד, מתעקש, לא מוותר, יש לו סבלנות, ויש לו זמן, והוא לא עוזב, לא עוזב, הוא מציק לאבנים, מנדנד להן ללא הרף, הוא הופך את הכל לעגול, הוא מחליק פינות, מתמיד, סובלני, עקשן, הוא הופך, שברי בלטות, חרסים ואבנים לאבני חן, שברי זכוכיות לתכשיטים.

 צלול