Posts Tagged ‘פרידה קאלו’

חתולה שחורה [4]

20 בינואר 2010

שני גרגרים של אורז שחור

עומדים בשני שדות של ירוק בהיר

עם חיוך

מפחיד

וזנב שמצליף באלימות כבושה,

כשהעיניים נסגרות לשני סדקים המתלכסנים

אל אף שחור וחם.

ויללה קטנה באה

ואומרת לי בלי בושה:

את שלי.

לרוב אני לא עונה

רק משיבה על שלה בשאלה:

מה? מה חתולה,

מה את רוצה,

ואיך את משהו שלי,

מה בי כל כך חתולי?